FANDOM


Notka o Witoldzie Zbarzyńskim z IHN:

Witold Zbarzyński - obywatel Rzeczypospolitej Władzy (wcześniej NKW) od 13 października 2012r., zadeklarowany socjalista, jeden z najbardziej prominentnych działaczy lewicy, założyciel oraz I przewodniczący Postępowej Ligi Pracy (16 - 26 października 2012r.). Sędzia I i II kadencji Sądu Najwyższego. Od 27 listopada do 11 grudnia 2012 - Przewodniczący Sądu Najwyższego. 


Obecnie członek Akcji Ludowo-Demokratycznej (dawniej PLP, Ruch Zbarzyńskiego, PS).