FANDOM


Notka o PD z IHN:

Partia Demokratyczna - partia założona przez Maksa Kirgistona po wyrzuceniu go z LNR, na początku działalności prawicowa, potem wraz ze swoim założycielem zmieniła doktrynę na centrolewicową. Partia nie osiągnęła sukcesu i wkrótce została wchłonięta przez PS.