FANDOM


Notka  o ALD z IHN:

Akcja Ludowo-Demokratyczna - partia centrolewicowa założona przez byłych działaczy PS po jej upadku - Sławomira Wikidajłę, Witolda Zbarzyńskiego, Adama Jaworskiego i Maksa Kirgistona. Wkrótce dołączył do nich Jan Pstrowski. Przewodniczącym od początku istnienia jest Sławomir Wikidajło.